Privaatsuspoliitika

1. Privātuma politika

SIA “Elia group’’ rūpējoties par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību un privātumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”) izstrādāja šo Privātuma politiku.

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA „Elia Group” izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat iegādājoties preces vai pakalpojumus interneta veikalā. Kad SIA „Elia Group” lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs 

Personas datu pārzinis ir SIA “Elia group”, reģistrācijas Nr. 40103920766, adrese: A. Čaka iela 58, Rīga, LV-1011, elektroniskā e-pasta adrese: [email protected] , kontakttālruņa numurs:  29773362, kurai pieder interneta veikals www.alpenheat.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “Elia group” adresē A.Čaka ielā 58, Klients var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Klients pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

3. Kādam nolūkam SIA “Elia group” apstrādā Jūsu personas datus?

SIA Elia Group iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

SIA “Elia group” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
 • vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un ar piegādes adreses precizēšanu saistītā informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci;
 • jaunumu izsūtīšana e pastā: vārds, e pasts;
 • Jūsu sniegto kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) Mēs izmantojam arī, lai ar Jums sazinātos, tai skaitā, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, piezīmēm, izpildīt pasūtījumu.
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt SIA „Elia group“.

4. Jūsu datu nodošana trešajām personām

 • Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
 • SIA Elia Group ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 • SIA Elia Group izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

5. Personas datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret jums; pasūtījuma veikšanai nodotie dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu, saistībā ar mūsu līgumsaistībām un ar to saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības.

6. Sīkdatnes

Mājaslapā www.alpenheat.lv tiek izmantotas sīkdatnes. 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

7. Personas datu iesniegšana, koriģēšana un dzēšana

 • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA “Elia group”, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 • Pircējs nodrošina, lai Interneta vietnē iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoši, t. i., ja personas dati ir mainījušies, Pircējam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 • Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: [email protected] ;
 • SIA “Elia group”, neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA "Elia Group", piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

8. Papildus informācija

SIA “Elia group”, ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā www.alpenheat.lv. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas brīža.